Utrecht, 24 juni 2014 – Afgelopen maandag vond de eerste landelijke besturendag plaats, georganiseerd door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Erasmus Student Network (ESN), Stichting Studentensport Nederland (SSN), AIESEC, Integrand en UniPartners. “Het doen van een bestuursjaar is van grote meerwaarde. Met alle maatregelen om het studietempo te verhogen is er steeds minder ruimte voor het doen van een bestuursjaar,” aldus de organisatie. Dit baart de studentenorganisaties grote zorgen, reden voor hen om de handen ineen te slaan en een dag te organiseren waarop studentbesturen aan maatschappelijke cases werken.

Tijdens een studentenbestuur ontwikkel je allerhande vaardigheden die je normaliter gedurende je studie niet of minder ontwikkelt, zoals multidisciplinair samenwerken, het schrijven, uitvoeren en evalueren van beleid en het organiseren van grote evenementen. “Dergelijke ervaring laat zich vaak niet vangen binnen een opleiding of studiepunten, maar is van onschatbare waarde voor zowel de maatschappij als de student” zeggen de studentenorganisaties. Vanuit het onderwijs (HvA), de overheid (OCW) en het bedrijfsleven (PwC) werden cases aangedragen over de doorstroom tussen mbo-hbo, jeugdwerkloosheid en aansluiting op de arbeidsmarkt, waarmee 60 (lokale) studentbestuurders in teams aan de slag gingen. De teams kregen een halve dag om deze complexe vraagstukken op te lossen.

De aangedragen oplossingen bleken doeltreffend en direct te implementeren, een prachtig resultaat. Het winnende team heeft een oplossing gevonden om aansluiting van afgestudeerde op de arbeidsmarkt te verbeteren door studentenorganisaties, overheid, universiteiten en MKB’s samen te laten werken in een Employability Initiative om de arbeidswaarde van de student op pijl te houden. “En dit is slechts de opbrengst van het bijeen brengen van bestuurlijk actieve studenten voor een halve dag. Onze oproep is dan ook even logisch als eenvoudig: blijf ruimte en ondersteuning bieden aan studenten die zich willen ontwikkelen!”

Besturendag 2014

Besturendag 2014

Besturendag 2014